Тапа 75 ома

Тапа 75 ома
Тапа 75 ома
0.30лв. (Няма наличвост)
Няма наличност

Тапа 75 ома

За натоварване на неизползваните изходи на конвертори, сплитери, рекордери, DVR и др.

Импеданс на натоварването 75Ω

ОГРАНИЧАВАЩ РЕЗИСТОР